Rusza pierwsze w Warszawie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Z radością informujemy że z dniem 1.10.2022 Fundacja Malwa rozpoczęła realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego „Malwa”. W ramach realizacji projektu obejmiemy wsparciem 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wsparcie będzie obejmowało usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zakwalifikowanych decyzją administracyjną na pobyt dzienny lub całodobowy.

We współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta St. Warszawa zaprojektowaliśmy kompleksowe usługi bytowe w formie pierwszego w Warszawie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, aktualnie korzystamy z finansowania Funduszu Solidarnościowego. Aktualny projekt potrwa do 31.12.2022 w formie pilotażowej z nadzieją na kontynuację i ciągłość wsparcia w przyszłych latach.

Od pierwszego dnia realizacji fundacja prowadzi otwarty nabór, kandydaci i przyszli uczestnicy mają szansę zapoznać się z funkcjonowaniem placówki, z zapleczem infrastrukturalnym i merytorycznym. Ośrodki Pomocy Społecznej dzielnic równolegle prowadzą postępowanie administracyjne celem wydania decyzji na pobyt.