Październik 2022 w COM

przez Angelika Olek

Realizacja projektu Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego ruszyła, równolegle do postępowania administracyjnego uczestnicy i mieszkańcy korzystają z tak zwanego czasu adaptacyjnego. W pierwszym miesiącu udało się zaktywizować osoby z niepełnosprawnością w formach zarówno terapeutycznych jak i integracyjnych. Odbyliśmy cykl wyjść do ZOO, Pałacu w Wilanowie, do cyklicznych zajęć wprowadziliśmy cotygodniowe wyjścia na kręgle, byliśmy na lotnisku. Uczestnicy i kandydaci do COM skorzystali również z zajęć sportowych, treningu gospodarczego, treningu kulinarnego, prac ogrodniczych i szeregu prac artystycznych.