Rusza dodatkowy nabór do projektu „Asystencja Osobista Osoby z niepełnosprawnością 2023”

przez Angelika Olek

Fundacja Malwa ogłasza dodatkowy nabór, dla osób z niepełnosprawnością zainteresowanych korzystaniem z usług asystenta osobistego.

W ramach projektu oferujemy następujący zakres usług:

Uwaga! szczegółowy zakres usług ustalany jest każdorazowo indywidualnie na podstawie autodiagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

  1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
  2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych ( w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
  3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania
  4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Projekt realizowany przez Fundację Malwa dedykowany jest dorosłym osobom z niepełnosprawnością, mieszkańcom Warszawy, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszenia, kart zakresu czynności w ramach realizacji usług asystencji, oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych wraz z kopią orzeczenia na adres mailowy: angelika.olek@fundacjamalwa.pl lub osobiście do siedzimy fundacji przy ulicy Balcerzaka 2 w Warszawie.

Dokumenty do uzupełnienia:

Szczegółowe informacje:

angelika.olek@fundacjamalwa.pl

tel. 514 080 471

Zadanie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2023”

Finansowane z budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Nr UMOWY AOOzN/87/2023

Całkowita wartość zadania: 317 767 zł

czas trwania projektu: 1.01.2023 – 31.12.2023

Realizator projektu: Fundacja Malwa