Pytania i odpowiedzi dotyczące zamieszkania w COM Malwa

przez Angelika Olek

Czy pobyt w placówce jest na stałe?

Nie, Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne zakłada pobyt na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS, po wstępnej kwalifikacji przez realizatora programu, ustaleniu zakresu wsparcia i warunków pobytu. Aktualnie pierwsza decyzja wydawana jest na 3 miesiące, druga do końca roku.

Czy COM jest miejscem dla osób wymagających wsparcia 1:1?

Z zakresu Programu Centra Opiekuńczo Mieszkalnego może skorzystać każda dorosła osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W naszej placówce możliwe jest wsparcie 1:1 jednak kwalifikacja takiej osoby zawsze uzależniona jest od aktualnego obłożenia i zasobów kadrowych placówki.

Mój dorosły syn potrzebuje wsparcia w toalecie, czy w zakresie usług COM jest wsparcie higieniczne.

Tak, w zakresie usług opiekuńczych mieści się wsparcie w toalecie i wsparcie higieniczne, również karmienie.

Czy proponują Państwo terapię AAC dla osób posługujących się mową alternatywną?

W zakresie naszych usług nie ma tej konkretnej usługi specjalistycznej, ale nasz zespół terapeutów i opiekunów posiada odpowiednie kwalifikację, aby kontynuować wypracowane już metody komunikacji alternatywnej.

Czy realizują Państwo dietę bezglutenową?

W zakresie przyznanych usług na pobyt w COM mieści się wyżywienie, dostosowane do preferencji, alergii i nietolerancji pokarmowych. Dieta bezglutenowa jest w ofercie żywienia COM.

Czy można zarezerwować lub wykupić miejsce w COM na 1 miesiąc?

Nie, właściwą procedurą kierowania do COM jest decyzja administracyjna OPS, wydawana osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, na podstawie aktualnego orzeczenie, oraz wywiadu środowiskowego. Nie prowadzimy również odpłatnych pobytów w placówce.

Czy jeżeli mój syn zamieszka w COM Malwa, czy będzie miał możliwość odwiedzania rodziny?

Główne założenia Programu to wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnością, adekwatne do potrzeb mieszkańców wsparcie, również to w pielęgnacji więzi rodzinnych i odgrywaniu ról społecznych, mieszkańcy mogą w nieograniczony sposób przyjmować gości, w przypadku osób poruszających się samodzielnie możliwe jest opuszczanie placówki, z opiekunem prawnym, wolontariuszem, opiekunem środowiskowym lub osobą upoważnioną do sprawowania opieki. Mieszkańcy w COM przebywają dobrowolnie i mogą realizować swoje potrzeby społeczne, towarzyskie i rodzinne przy wsparciu opiekunów i wolontariuszy środowiskowych, lub samodzielnie jeżeli to możliwe. Zgodnie z nadrzędną zasadą podmiotowości osób objętych wsparciem, niezasadne jest ograniczanie możliwości odwiedzania rodziny.