COM Malwa to placówka powstała z myślą o niesamodzielnych osobach z niepełnosprawnością wymagających intensywnego wsparcia. Budynek przy ulicy Balcerzaka 2 to całodobowa placówka pobytowa obejmująca wsparcie 20 uczestników w formach pobytu dziennego i całodobowego.

Zakres usług:

dla osób korzystających z pobytu w trybie dziennym (11 miejsc):

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • wyżywienie ( śniadanie i obiad)
 • pobyt w godzinach 8-16 w dni robocze
 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, poprzez stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju, realizacji podstawowych potrzeb życiowych, 
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone równolegle przez dwóch terapeutów z zasadą wyboru charakteru i tematu zajęć, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami

dla osób korzystających z pobytu w trybie całodobowym (9 miejsc) :

 • wsparcie opiekuńczo-asystenckie w codziennych czynnościach, mające na celu zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, poprawy samodzielnego funkcjonowania, wsparcie dostępne całodobowo, niezależnie od dni tygodnia
 • pełne wyżywienie
 • jednoosobowe lokale mieszkalne z prywatną łazienką

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne Malwa to miejsce gdzie dorosłe osoby z niepełnosprawnością znajdą swój dom, bezpieczne miejsce do niezależnego życia, rozwoju i terapii. W ramach działalności COM zamierzamy skupić się:

 • wzmocnieniu dotychczasowego systemu wsparcia przez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • poprawie jakości życia uczestników i mieszkańców w ich środowisku lokalnym;
 • zapewnieniu uczestnikom i mieszkańcom pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku, stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb;
 • włączeniu uczestników i mieszkańców do życia społeczności lokalnych
 • dbałości o dobrostan mieszkańców i uczestników oraz realizację zadań terapeutycznych wynikających z indywidualnych potrzeb beneficjentów

„W COM Malwa chcemy stworzyć sprzyjające warunki do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością o oparciu o zasadę samostanowienia i dbałości o dobrostan mieszkańców”.

— Olga Sinkowska, Kierownik COM

Zapraszamy osoby zainteresowane pobytem w COM do kontaktu:

Olga Sinkowska

tel. 574 181 533

olga.sinkowska@fundacjamalwa.pl


Zadanie zlecone przez m. st. Warszawę, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł II, zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 1634)

edycja 2022 nr umowy: UMIA/PS/SW/FS/COPMIESZ/331/2022