Historia

Fundacja Malwa powstała w 1992 roku w wyniku działań grupy rodziców dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem Fundacji jest budowa, a następnie prowadzenie
domu dla osób niepełnosprawnych. Dom ma zapewnić potrzeby bytowe mieszkańców, stałą opiekę
medyczną, terapię zajęciową, pracę oraz dostęp do kultury, oświaty i rekreacji, jak również integrację z
osobami pełnosprawnymi mieszkającymi w sąsiedztwie.

W wyniku usilnych starań Fundacja otrzymała od Urzędu Gminy Warszawa-Bielany działkę
przy ulicy Balcerzaka (obecnie Stanisława Kasznicy) na Młocinach w Warszawie. Budowa rozpoczęła się
w końcu lat 90. ubiegłego wieku pod kierunkiem Pani Wandy Woyniewicz, jednej z fundatorów i
pierwszej Prezes Fundacji, i prowadzona była w oparciu o dokumentację projektową, która niestety nie
uwzględniała wszystkich wymogów Unii Europejskiej dla tego typu obiektów, ponieważ Polska nie była
jeszcze członkiem UE. Kiedy Pani Wanda Woyniewicz musiała zrezygnować z funkcji prezesa i pracy w
Zarządzie z powodu problemów zdrowotnych, budynek był już otynkowany na zewnątrz i wewnątrz i był
wyposażony we wszystkie okna i zewnętrzne drzwi. Ponadto cały teren był ogrodzony parkanem.
Obecny Zarząd Fundacji, który przejął budowę w 2007 roku pod kierunkiem Prezesa Pana Jana
Olizara, zmuszony został do zmiany dokumentacji projektowej, zarówno architektonicznej, jak i
branżowej, w celu dostosowania jej do wymogów obowiązujących w krajach członkowskich UE w
zakresie funkcjonowania domów dla osób niepełnosprawnych. Podjęto szereg działań modernizujących i
przebudowujących. Najtrudniejsza, a zarazem najbardziej czasochłonna i kosztowna okazała się budowa
16 dodatkowych łazienek na I i II piętrze, czego kosztem była utrata 8 pokoi pierwotnie przeznaczonych
na pokoje mieszkalne. Posiadanie własnej łazienki przez każdy pokój przeznaczony dla osoby
niepełnosprawnej stanowi podstawowy warunek zarejestrowania obiektu jako domu opieki społecznej.
Na szczęście mamy to już za sobą.
Obecnie w domu są tynki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z ociepleniem budynku. Wykonaliśmy
pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W całym budynku założona została instalacja elektryczna,
instalacja sygnalizująca obecność dymu, instalacja oddymiająca oraz system wentylacyjny. Wykonaliśmy
podłączenie budynku do sieci gazowej. Od 2 lat budynek jest ogrzewany dzięki wybudowaniu
profesjonalnej kotłowni i założeniu na wszystkich piętrach kaloryferów. Wykonaliśmy hydrofornię oraz
system przeciwpożarowy. Na wszystkich piętrach są wylewki podłogowe uwzględniające warstwy
izolacyjne.

W budynku znajduje się także winda osobowa. Na zewnątrz domu zbudowane są podjazdy, parkingi oraz sieć dróg pieszych.

Chcemy stworzyć naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa dnia codziennego a równocześnie umożliwić im realizowanie ich pasji i zainteresowań.

Podsumowanie
W maju 2019 roku zakończyliśmy budowę Domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Otrzymaliśmy zgodę na użytkowanie całego budynku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, bez wsparcia których nie udało by nam się osiągnąć naszego celu.
Od 2019 roku prowadzimy na parterze ośrodek wsparcia dziennego. Udało nam się wyposażyć pokoje mieszkalne w niezbędne meble (łóżka, szafy, biurka).
Skupiamy się na uruchomieniu Domu Całodobowej Opieki i mamy nadzieję, że w 2021 nasz budynek stanie się zamieszkany. Potrzebujemy wsparcia w wyposażeniu powierzchni wspólnych oraz wykończenia niektórych pomieszczeń (np. pomieszczenia w piwnicy).