Informacje o Fundacji

Jesteśmy mieszkańcami Warszawy, rodzicami dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po dwudziestu latach budowy, stworzyliśmy miejsce do życia i terapii dla 20 osób z niepełnosprawnością.

 
Głównym celem fundacji jest aby osoby niepełnosprawne intelektualnie:
  • miały gdzie mieszkać po stracie rodziców
  • mogły uzyskać poradę lekarza specjalisty
  • miały możliwość rehabilitacji
  • znalazły przyjazny dom

Fundacja „Malwa” jest organizacją pożytku publicznego OPP.

Nasza Fundacja kieruje swoją ofertę w stronę osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, nasi podopieczni praktycznie przez całe życie wymagają specjalnych form pomocy i opieki, oraz mimo ciągłego rozwoju i rozszerzania swoich kompetencji być może nigdy nie będą w pełni samodzielne. Rodzice tych osób nigdy nie osiągną „komfortu” godnego starzenia się. Niepokój o to, co będzie po śmierci z dorosłym i niesamodzielnym dzieckiem, powoduje u każdego rodzica stres i rozpacz. 

Dlatego właśnie z inicjatywy rodziców powołano Fundację „Malwa”, której głównym zamierzeniem jest stworzenie domu przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością głównie intelektualną, z pełnym zapleczem socjalnym, opieką medyczną oraz wychowawczą z jednoczesną możliwością zorganizowania warsztatów terapeutycznych, a tym samym stworzenie warunków do poczucia godności i przydatności.

Rodzice Fundacji „Malwa” pracują społecznie, w naszym bilansie nie ma funduszu płac, kosztów energii, telefonu, czynszu za lokal, przejazdów. Budowaliśmy ten dom z myślą o naszych dzieciach, ale ten dom będzie funkcjonował przez wiele lat i służył wszystkim osobom niepełnosprawnym stolicy. Dom ten budują rodzice dzieci niepełnosprawnych za własne pieniądze i własnym staraniem dla dobra całej społeczności Warszawy.

Powierzchnia działki: 1,9 tys. m2
Powierzchnia ogólna budynku: 1.648 m2
Powierzchnia zabudowy: 541 m2
Kubatura budynku: 7.338 m3
Ilość osób niepełnosprawnych stale mieszkających: 20 osób
Ilość personelu: 16 osób

Układ funkcyjny budynku to:

 

II piętro Część mieszkalna dla osób z niepełnosprawnością, wyposażona w jednoosobowe lokale mieszkalne z własną łazienką
I piętro Część mieszkalna dla osób z niepełnosprawnością, wyposażona w jednoosobowe lokale mieszkalne z własną łazienką
Parter Część dzienna dla mieszkańców całodobowych i osób korzystających ze wsparcia dziennego
Piwnica Gabinety dla terapii i rehabilitacji oraz magazyny i pomieszczenia fundacji.