Informacje o Fundacji

Jesteśmy mieszkańcami Warszawy, rodzicami osób upośledzonych umysłowo. Budujemy na Bielanach Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Pragniemy, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie:
  • miały gdzie pracować
  • miały gdzie mieszkać po stracie rodziców
  • mogły uzyskać poradę lekarza specjalisty
  • miały możliwość rehabilitacji
  • znalazły przyjazny dom

Sami rodzice nie zbudują tego domu. Zbudujemy go dzięki waszym odpisom 1% od podatku. W tym jest nasza nadzieja.

Fundacja „Malwa” jest organizacją pożytku publicznego – nr KRS 46916

Nie każdy człowiek ma szczęście urodzić się i rozwijać bez zaburzeń. Jednym z defektów w normalnym rozwoju jest upośledzenie umysłowe, którego przyczyny nie zawsze są znane i mogą być bardzo różne. Posiadanie dziecka upośledzonego umysłowo to najczęściej niezawinione nieszczęście rodziny.

Osoby upośledzone praktycznie przez całe życie wymagają specjalnych form pomocy i opieki, nigdy nie będą w pełni samodzielne. Rodzice tych osób nigdy nie osiągną „komfortu” godnego starzenia się, nie mogą pozwolić sobie na „spokojne umieranie”. Niepokój o to, co będzie po śmierci z dorosłym i niesamodzielnym dzieckiem, powoduje u każdego rodzica stres i rozpacz.

Dlatego właśnie z inicjatywy rodziców powołano Fundację „Malwa”, której głównym zamierzeniem jest stworzenie domu przystosowanego dla potrzeb osób upośledzonych umysłowo i z pełnym zapleczem socjalnym, opieką medyczną oraz wychowawczą z jednoczesną możliwością zorganizowania warsztatów terapeutycznych i zakładu pracy chronionej, a tym samym stworzenie im poczucia godności i przydatności.

Rodzice Fundacji „Malwa” pracują społecznie, w naszym bilansie nie ma funduszu płac, kosztów energii, telefonu, czynszu za lokal, przejazdów. Budujemy ten dom z myślą o naszych dzieciach, ale ten dom będzie funkcjonował przez wiele lat i służył wszystkim osobom niepełnosprawnym stolicy.

W wyniku starań otrzymaliśmy od samorządu Gminy Bielany działkę budowlaną, na której zlokalizowany jest obiekt. Zaprojektowany dom o powierzchni zabudowy 541 m2, trzech kondygnacjach, przeznaczony będzie do stałego zamieszkania przez umysłowo upośledzone dzieci. Niezależnie od tego, obiekt będzie posiadał także pokoje umożliwiające czasowy pobyt osoby niepełnosprawnej w przypadku np. choroby rodziców.

Dom ten budują rodzice dzieci niepełnosprawnych za własne pieniądze i własnym staraniem dla dobra całej społeczności Warszawy.

Jest wybudowany przy ulicy Balcerzaka 2 na działce, którą otrzymaliśmy od samorządu Gminy Warszawa – Bielany.

Powierzchnia działki: 1,9 tys. m2
Powierzchnia ogólna budynku: 1.648 m2
Powierzchnia zabudowy: 541 m2
Kubatura budynku: 7.338 m3
Ilość osób niepełnosprawnych stale mieszkających: 28 osób
Ilość personelu: 10 osób

 

Z warsztatów terapii zajęciowej oprócz domowników będą mogły korzystać także osoby z zewnątrz, np. mieszkające w pobliżu.

 

Układ funkcyjny budynku to:

 

II piętro Część mieszkalna dla osób niepełnosprawnych.
I piętro Część mieszkalna dla osób niepełnosprawnych.
Parter Gabinety lekarskie i poradnie dla osób niepełnosprawnych, administracja, kuchnia, stołówka, warsztaty terapii zajęciowej.
Piwnica Gabinety dla fizykoterapii i rehabilitacji oraz magazyny i pomieszczenia fundacji.