Kontakt

Fundacja Malwa

Adres: ul. Balcerzaka 2
01-944 Warszawa

Tel.: 22 697 01 90; 661 736 395
Adres e-mail: fundacjamalwa@gmail.com

KRS: 0000046916
REGON: 011058241
NIP: 1180920888
Bank: PKO BP II O/Warszawa
Nr konta: 75 1020 1026 0000 1902 0114 4419