O fundacji

Chcemy stworzyć miejsce gdzie nasze dzieci będą mogły w godny i bezpieczny sposób żyć, funkcjonować i być szczęśliwe po naszej śmierci. Alina

Fundacja Malwa od 1992 roku konsekwentnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem naszej działalności jest zrzeszenie opiekunów i rodzin osób niesamodzielnych w wyniku niepełnosprawności i stworzenie nowatorskich, przyjaznych warunków do życia i rozwoju.