Przekaż nam swój 1,5%

Aby przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% swojego podatku należy Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym podając KRS wybranego podmiotu. 

Fundacja Malwa środki z 1,5% dla OPP przeznacza na:

  • prowadzenie Domu dla Osób z niepełnosprawnością
  • pokrycie kosztów ogrzewania budynku
  • pokrycie kosztów administracyjnych, opłaty za internet, artykuły biurowe
  • bezpośrednie wsparcie osób z niepełnosprawnością w formie asystencji, opieki
  • leczenie i terapię mieszkańców Domu

Aby pomóc zrealizować nam cele Fundacji wystarczy wpisać nasz numer KRS 0000046916