Zarząd Fundacji Malwa

Alina Sarnecka

Prezes zarządu


  • Matka dorosłej córki z niepełnosprawnością intelektualną
  • wieloletnia sponsorka i osoba zaangażowana w tworzenie fundacji

Marianna Kowalska

zastępca prezesa zarządu


  • matka dorosłego syna z zespołem Downa
  • wraz z mężem inżynierem, mają ogromny wkład w budowę domu przy ulicy Balcerzaka 2 w Warszawie

Tomasz Pałasz

Sekretarz zarządu


  • pion administracyjny naszej fundacji
  • nieoceniony wkład w przygotowaniu i obiegu dokumentacji

Anna Świderska

Członek zarządu


  • pedagog z wieloletnim stażem
  • fundament merytoryczny fundacji